Ngay từ sáng sớm, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng hoá học đã tập trung trước khu vực Nhà hát lớn Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng hoá học đã tập trung trước khu vực Nhà hát lớn Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng hoá học đã tập trung trước khu vực Nhà hát lớn Hà Nội.
Ngay từ sáng sớm, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng hoá học đã tập trung trước khu vực Nhà hát lớn Hà Nội.

Công tác chuẩn bị, phương án phun khử khuẩn các tuyến phố được các đơn vị trao đổi, thống nhất.

Công tác chuẩn bị, phương án phun khử khuẩn các tuyến phố được các đơn vị trao đổi, thống nhất.

Công tác chuẩn bị, phương án phun khử khuẩn các tuyến phố được các đơn vị trao đổi, thống nhất.
Công tác chuẩn bị, phương án phun khử khuẩn các tuyến phố được các đơn vị trao đổi, thống nhất.

Đúng 8 giờ sáng, xe bắt đầu phun khử khuẩn từ Nhà hát lớn Hà Nội.

Đúng 8 giờ sáng, xe bắt đầu phun khử khuẩn từ Nhà hát lớn Hà Nội.
Đúng 8 giờ sáng, xe bắt đầu phun khử khuẩn từ Nhà hát lớn Hà Nội.

Đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm.

Đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm.

Đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm.

Đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm.
Đoàn xe phun khử khuẩn quanh hồ Gươm.

Thời gian phun khử khuẩn diễn ra cả ngày 26/7.

Thời gian phun khử khuẩn diễn ra cả ngày 26/7.

Thời gian phun khử khuẩn diễn ra cả ngày 26/7.

Thời gian phun khử khuẩn diễn ra cả ngày 26/7.
Thời gian phun khử khuẩn diễn ra cả ngày 26/7.

 

Theo laodongthudo.vn

Nguồn: https://laodongthudo.vn/can-canh-doan-xe-phun-khu-khuan-quanh-ho-guom-126893.html?fbclid=IwAR0wBy3gpNY37p5dpg9wclK_L9nSZC-sL-nJ--7uPZtwRpUZKsJUwbOTm8M