Trước tình hình này, đòi hỏi các đơn vị chức năng phải đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo cân bằng thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo An ninh Thủ đô

Nguồn: https://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/can-che-tai-du-manh-de-binh-on-thi-truong-khau-trang-nuoc-sat-khuan/841981.antd