Cao lỏng vượng khí đang quảng cáo trên website https://www.facebook.com/caolongvuongkhi

 

Cao lỏng vượng khí đang quảng cáo trên website https://www.facebook.com/caolongvuongkhi

Sản phẩm này được Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam, (Địa chỉ: Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã làm việc với công ty.

Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng vượng khí đang quảng cáo trên website https://www.facebook.com/caolongvuongkhi không phải do Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm về chất lượng và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng vượng khí trên trang web nêu trên.

 

Theo congluan.vn