Khảo sát tháng 2/2021 cho thấy, biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) dành cho khách hàng cá nhân được điều chỉnh giảm nhẹ so với thời điểm đầu tháng. Trong đó, mức lãi suất tiền gửi cao nhất được áp dụng tại quầy ngân hàng này hiện nay được công bố là 7.3%/năm khi khách hàng chọn phương thức gửi tiền tiết kiệm ít nhất 500 tỷ, kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Cùng với đó là mức lãi suất thấp nhất 3.95%/năm dành cho khoản tiền gửi 1-5 tháng, cũng là lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, SCB vẫn là một trong những ngân hàng có mức lãi suất thuộc top đầu. Lãi suất cao nhất đạt 7.7%/năm áp dụng khi kỳ hạn gửi là 13 tháng. Với kỳ hạn gửi 5 tháng trở xuống sẽ hưởng mức lãi 3.95%/năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn vẫn được giữ cố định và có mức lãi là 0.2%/năm.

Lãi suất ngân hàng SCB tiền gửi thường dành cho khách hàng cá nhân

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

 

 

 

 

0,2

 

Có kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

1 tháng

3,95

 

 

 

 

3,83

2 tháng

3,95

 

 

 

3,88

3,84

3 tháng

3,95

 

 

 

3,89

3,85

4 tháng

3,95

 

 

 

3,9

3,86

5 tháng

3,95

 

 

 

3,91

3,87

6 tháng

5,7

 

 

5,65

5,63

5,54

7 tháng

6

 

 

 

5,9

5,77

8 tháng

6,1

 

 

 

5,98

5,83

9 tháng

6,2

 

 

6,1

6,07

5,9

10 tháng

6,3

 

 

 

6,15

5,96

11 tháng

6,4

 

 

 

6,23

6,02

12 tháng (*)

7,3

 

7,17

7,1

6,7

6,19

15 tháng

6,8

 

 

6,57

6,52

6,22

18 tháng

6,8

 

6,58

6,52

6,47

6,12

24 tháng

6,8

6,58

6,47

6,42

6,36

5,93

36 tháng

6,8

6,38

6,28

6,23

6,17

5,58

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online trong tháng 2/2021

KỲ HẠN

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

 

 

 

31, 39, 45 ngày

3,87

-

4

1 tháng

3,87

-

4

2 tháng

3,88

3,93

4

3 tháng

3,89

3,94

4

4 tháng

3,9

3,95

4

5 tháng

3,91

3,96

4

6 tháng

6,22

6,35

6,45

7 tháng

6,23

6,38

6,5

8 tháng

6,24

6,41

6,55

9 tháng

6,25

6,44

6,6

10 tháng

6,26

6,47

6,65

11 tháng

6,27

6,5

6,7

12 tháng

6,33

6,58

6,8

13 tháng

6,34

6,61

6,85

15 tháng

6,32

6,62

6,9

18 tháng

6,24

6,6

6,95

24 tháng

6,04

6,5

6,95

36 tháng

5,69

6,3

6,95

Theo Bình An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/cap-nhat-lai-suat-ngan-hang-scb-thang-2-2021--20201231000000726.html