Tùy theo từng kỳ hạn và gói sản phẩm tiết kiệm mà lãi suất tiền gửi tiết kiệm tháng 10/2019 tại VPBank dao động từ 1% - 8,4%.

Các sản phẩm tiết kiệm của VPBank gồm có các mức theo tiền gửi là: dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 1 tỉ đồng; từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, đối với số tiền gửi dưới 300 triệu, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 5,2 %/năm; 3 -5 tháng là 5,3%/năm; 6 – 8 tháng là 7%/năm; 9 – 11 tháng là 7,1%/năm; 12 và 13 tháng là 7,25%/năm; kì hạn 15 tháng là 7,1%/năm; kì hạn 18 tháng, 36 tháng là 7,4%/năm và 24 tháng là 7,6%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 300 triệu đến dưới 1 tỉ đồng, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 5,3%/năm; 3 - 5 tháng là 5,4%/năm, 6 – 8 tháng là 7,2%/năm; 9 – 11 tháng là 7,3%/năm; 12 tháng và 13 tháng là 7,35%/năm; kì hạn 15 tháng là 7,2%/năm; kì hạn 18 tháng, 36 tháng là 7,6%/năm và kì hạn 24 tháng là 7,8%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, lãi suất kì hạn 1 tháng là 5,4%/năm; 2 - 5 tháng là 5,5%/năm, 6 – 8 tháng là 7,3%/năm; 9 – 11 tháng là 7,4%/năm; 12 tháng và 13 tháng là 7,35%/năm; kì hạn 15 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 18 tháng, 36 tháng là 7,7%/năm và kì hạn 24 tháng là 7,9%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 5 tỉ trở lên, lãi suất áp dụng đối với kì hạn từ 1 đến 2 tháng là 5,5%/năm; 6 – 8 tháng là 7,3%/năm; 9 – 11 tháng là 7,4%/năm; 12 tháng và 13 tháng là 7,35%/năm; kì hạn 15 tháng là 7,4%/năm; kì hạn 18 tháng, 36 tháng là 7,8%/năm và kì hạn 24 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 8%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng như kì hạn từ 1 đến 3 tuần đang cùng được hưởng mức lãi suất là 1%/năm, giữ nguyên so với các tháng trước.

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 10/2019

Mức lãi suất cao nhất ở thời điểm hiện tại đang được VPBank áp dụng là 8,4%/năm dành cho sản phẩm Tiết kiệm Phát lộc Thịnh vượng đối với số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên với kì hạn gửi 24 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Phát lộc Thịnh vượng ngân hàng VPBank tháng 10/2019


Theo Mi Trần/Đô Thị Mới

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/cap-nhat-lai-suat-vpbank-thang-102019-20191001163121169.html