Bộ Y tế vừa mới quyết định cắt giảm 1.376 điều kiện đầu tư, kinh doanh, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý. Đây là chủ trương được mong đợi rất nhiều trong lĩnh vực y tế nhiều năm nay.

Cắt giảm hơn 1.300 điều kiện đầu tư, kinh doanh, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế. Ảnh minh họaCắt giảm hơn 1.300 điều kiện đầu tư, kinh doanh, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế. Ảnh minh họa

Cụ thể quyết định 1899/QĐ-BYT mới được Bộ Y tế thông qua về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước. Theo đó, trước cắt giảm, đơn giản hóa là 1.996 điều kiện; sau cắt giảm, đơn giản hóa còn 620 điều kiện.

Về các điều kiện đầu tư kinh doanh được chia thành những lĩnh vực cụ thể như sau: An toàn thực phẩm; Dược phẩm; Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Khám chữa bệnh; Mỹ phẩm; Phòng chống bệnh truyền nhiễm; Phòng chống HIV/AIDS; Sức khỏe sinh sản; Trang thiết bị y tế.

Liên quan đến thực phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý có 5 nhóm mặt hàng gồm: Nước uống đóng chai; Nước khoáng thiên nhiên; Thực phẩm chức năng (Thực phẩm bổ sung, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm dinh dưỡng Y học); Phụ gia thực phẩm (bao gồm hương liệu thực phẩm)/chất hỗ trợ chế biến; Dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm.

Nội dung quyết định 1899/QĐ-BYT ghi rõ: 100% các mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học nhập khẩu đã đăng ký bản công bố sản phẩm được miễn kiểm tra nhà nước; Cắt giảm theo lô hàng nhập khẩu (đối với 4 nhóm sản phẩm còn lại). Theo đó, tất cả các lô hàng nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước đều không phải lấy mẫu kiểm nghiệm trước khi nhập khẩu trừ trường hợp có cảnh báo mất an toàn thực phẩm theo thống kê hàng năm, số lượng lô hàng cảnh báo phải lấy mẫu kiểm nghiệm ≤ 2%. Như vậy, tối thiểu 98% lô hàng không phải lấy mẫu kiểm nghiệm.

Còn lại các lô hàng phải kiểm tra được cắt giảm căn cứ vào các điều kiện như: Dựa vào lịch sử lô hàng (3 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu sẽ được áp dụng kiểm tra giảm); Đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tại nước xuất khẩu thì được áp dụng kiểm tra giảm. Đối với các lô hàng thuộc đối tượng này chỉ áp dụng kiểm tra hồ sơ tối đa 5% các lô hàng nhập khẩu. Như vậy, tối thiểu 95% lô hàng không phải qua kiểm tra chuyên ngành trước khi nhập khẩu.

Đặc biệt, các mặt hàng khác bao gồm: Thuốc, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả dược liệu); Bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; Mỹ phẩm; Trang thiết bị y tế; Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Phương tiện tránh thai và thiết bị y học cổ truyền hiện nay đều không phải áp dụng bất cứ thủ tục nào nữa.

Nguồn: https://congluan.vn/cat-giam-hon-1300-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-kiem-tra-hang-hoa-chuyen-nganh-linh-vuc-y-te-post62621.html

Theo congluan.vn