Ceo amazon

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ceo amazon, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Giám đốc điều hành của Microsoft có một cách tiếp cận độc đáo để cân bằng cuộc sống và công việc của chính mình. Thay vì tách biệt, ông thích nghĩ về nó như sự hòa hợp hơn.