Chế độ ăn kiêng low-carb

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chế độ ăn kiêng low-carb, cập nhật vào ngày: 28/10/2020

Chế độ ăn kiêng low-carb là chế độ ăn kiêng hạn chế carbohydrate. Low-carb là cụm từ viết tắt của low-carbohydrate, ít đường và tinh bột.