chế độ trợ cấp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chế độ trợ cấp, cập nhật vào ngày: 21/06/2024

Từ ngày 1/7/2023, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/ tháng thì mức trợ cấp tăng thêm bao nhiêu?

Dưới đây là những chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022 (từ ngày 21 - 31/5/2022).