Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì những người quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

- Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

- Đang hưởng lương hưu;

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.
Như vậy, mức trợ cấp tuất hằng tháng hiện tại là 745.000 đồng/tháng sẽ được tăng lên 900.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.260.000 đồng/tháng (hiện hành là 1.043.000 đồng/tháng)

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/muc-tro-cap-tuat-hang-thang-tu-ngay-172023-341918.html