chỉ số pmi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chỉ số pmi, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam đã không thay đổi với kết quả 51,7 điểm trong tháng 4 khi các điều kiện kinh doanh nói chung đã cải thiện trong bảy tháng liên tiếp…

Trong 3 tháng qua, thị trường bất động sản khu công nghiệp đã rất sôi động với những khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD tại nhiều khu công nghiệp trên cả nước.

Nhóm doanh nghiệp ngành logistics sẽ chững lại trong năm 2022 do nhiều nguyên nhân, do đó, động lực tăng trưởng của nhóm cảng biển đến từ 4 yếu tố chính.