Chi tiết cách thức PCCC

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chi tiết cách thức PCCC, cập nhật vào ngày: 30/11/2020

Hệ thống điện trong nhà, công trình phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, aptomat… theo đúng tiêu chuẩn và phù hợp với công suất sử dụng.