Lịch cắt điện Hà Nội

Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa lưới điện ngày 11-02-2018

STT Quận Từ Đến Khu vực
1 Đông Anh 07:00 18:00 Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long

Theo Mộc Anh/Reatimes