Ảnh minh họa. (Nguồn: EVN Hà Nội)

Ảnh minh họa. (Nguồn: EVN Hà Nội)

Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện ngày 3/3/2018

Stt Quận Từ Đến Khu vực
1 Hoàn Kiếm 08:30 16:30 Từ số nhà 2 đến 32, từ số nhà 35 đến 67 Thợ Nhuộm, từ số nhà 68 đến 86 Hai Bà Trưng.
2 Gia Lâm 07:00 15:00 Một phần xã Kim Lan, một phần xã Bát Tràng
3 Hoài Đức 06:00 10:00 Một phần xã Vân Côn. Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.
4 07:30 11:30 Một phần xã La Phù, một phần xã Đồng Nhân. Các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn.
5 Thanh Oai 06:00 14:00 Thôn Đàn Viên xã Cao Viên

Theo Mi Trần/Reatimes.vn