Lịch cắt điện Hà Nội

Lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ sửa chữa cải tạo nâng cấp lưới điện ngày 30-12-2017

STT Quận Từ Đến Khu vực
1 Đông Anh 07:30 17:00 Một phần Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long.Theo Mộc Anh/Reatimes