chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Đến cuối ngày 19/8, các địa phương của Hà Nội đã chi kinh phí hỗ trợ đặc thù cho hơn 66.000 người thuộc diện thụ hưởng theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND với kinh phí hơn 66 tỷ đồng.

Sở, ban, ngành TP.Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,45 triệu lao động số tiền 85,88 tỷ đồng. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ thêm các hộ nghèo, hộ khó khăn những nhu yếu phẩm cần thiết, tổng trị giá gần 26 tỷ đồng.

1.442.356 người lao động trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được hỗ trợ. Ngoài ra, TP Hà Nội còn có chính sách đặc thù tặng nhu yếu phẩm cho 3.180 hộ nghèo không tham gia thị trường lao động.

Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có 2.900 hộ thiếu đói, tương ứng với 12.300 nhân khẩu thiếu đói.