Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội cho biết, đến cuối ngày 19/8, toàn thành phố đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội theo chính sách đặc thù của thành phố cho hơn 210.000 người, hộ gia đình với kinh phí hơn 183 tỷ đồng.

Trong đó, các địa phương đã có quyết định hỗ trợ đối với hơn 144.300 người, gia đình thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện thụ hưởng theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với kinh phí hơn 144,3 tỷ đồng.

Số còn lại với gần 70.000 lượt người, hộ gia đình được các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố đã hỗ trợ khó khăn đột xuất về tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu với kinh phí gần 39 tỷ đồng.

Với tinh thần cố gắng đưa nguồn lực hỗ trợ đến với người dân trong thời gian sớm nhất, đến cuối ngày 19/8, các địa phương đã chi kinh phí hỗ trợ đặc thù cho hơn 66.000 người thuộc diện thụ hưởng theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND với kinh phí hơn 66 tỷ đồng.

Cán bộ xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức chi trả kinh phí hỗ trợ đặc thù cho đối tượng thụ hưởng.
Cán bộ xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức chi trả kinh phí hỗ trợ đặc thù cho đối tượng thụ hưởng.

So với ngày 18/8, số người thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo có quyết định hỗ trợ tăng thêm hơn 101.000 người; số người đã nhận tiền hỗ trợ tăng thêm hơn 45.000 người.

Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các chính sách tiếp tục được các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện. Đến nay, toàn thành phố có gần 1,53 triệu người lao động có quyết định hưởng các chính sách, chế độ, nguồn lực hỗ trợ với số tiền gần 208 tỷ đồng. Đa số người đã có quyết định hỗ trợ, thuộc đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt đã nhận tiền. Riêng nhóm lao động tự do đã có gần 29.000 người nhận quyết định hỗ trợ với số tiền hơn 43,4 tỷ đồng, trong đó hơn 17.000 người đã nhận tiền (mỗi người 1,5 triệu đồng)...

Tính cả chính sách chung và đặc thù, đến cuối ngày 19/8, Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ về nguồn lực, chính sách an sinh xã hội cho gần 1,74 triệu người dân, người lao động trên địa bàn thành phố với tổng số tiền gần 391 tỷ đồng, tăng hơn 114 tỷ đồng so với ngày 18/8. Trong đó, số tiền đã chi trả cho người thụ hưởng là gần 277 tỷ đồng, tăng hơn 52 tỷ đồng so với ngày 18/8.

Theo laodongthudo.vn

Nguồn: https://laodongthudo.vn/ha-noi-da-co-hon-66000-nguoi-duoc-thu-huong-chinh-sach-ho-tro-dac-thu-128594.html