chính sách mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chính sách mới, cập nhật vào ngày: 06/05/2021

Trong tháng 2 này, nhiều chính sách mới được thực thi như tiền lương, miễn phí phà, phí chuyển tiền ra nước ngoài có điều chỉnh.

Nhiều chính sách BHYT mới có lợi cho người dân được thực hiện từ năm 2021 sẽ giúp đẩy mạnh ý thức tham gia bảo hiểm của người dân cả nước.

Phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn sẽ bị công khai tên, địa chỉ, MST, 5 trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế,... là một trong những chính sách mới về thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 12.

Quy định về chống tin nhắn rác; tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Việc thu hồi đăng ký xe, biển số xe; nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của CSGT...là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2020.

Trong tháng 7/2020, nhiều chính sách mới về thuế, bảo hiểm, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tháng 7 tới đây, nhiều chính sách nổi bật về tiền lương, các quy định về hợp đồng cũng như hình thức xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực.

Trong tháng 2 này, có 7 chính sách quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực.

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2019 có tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Sau đây là những chính sách có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 20/10/2019, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó nổi bật.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực trong tháng 10/2019, tiêu biểu như: Tốc độ tối đa của ô tô, xe máy khi tham gia giao thông; lệ phí cấp thẻ căn cước công dân...

Không được nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị cũ trên 10 năm tuổi; không thay ga giường mới khách sạn có thể bị phạt 3 triệu đồng… là những chính sách mới sẽ được thực hiện từ tháng 6.

Trong tháng 4/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực của đời sống chính thức có hiệu lực, như: Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Mỗi sạp hàng trong chợ đầu mối phải rộng tối thiểu 3m2…

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019 như: Quy chế về quản lý mạng lưới TCTD phi ngân hàng; quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP; thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh...

Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, quy định mới về tiêu chuẩn, cho vay để đầu tư ra nước ngoài không quá 70% vốn của khách hàng… là những chính sách liên quan đến tài chính bắt đầu có hiệu lực vào tháng 2 năm 201.