cho vay tiêu dùng cá nhân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cho vay tiêu dùng cá nhân, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định, đang có nhu cầu tiêu dùng chính đáng rất lớn của người dân.

Trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi, tín dụng tiêu dùng sẽ góp phần kích thích tổng cầu, hỗ trợ tăng trưởng, hạn chế, đẩy lùi được tín dụng “đen”, và làm tăng sức mua của người dân.

Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng được coi như "phao cứu sinh" cho người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn chính thức, toàn và được pháp luật công nhận.

Nhu cầu chi tiêu, mua sắm đang tăng cao nên dịch vụ cho vay tiêu dùng cũng có xu hướng phát triển mạnh và hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá trong thời gian tới.