chống dịch Covid

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chống dịch Covid, cập nhật vào ngày: 29/10/2021

Với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp từng đối tượng, từng thời điểm, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2020 đã góp phần quan trọng vào việc...

Hệ thống đo thân nhiệt tự động, máy phun khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn, do giảng viên, sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Hà Nội) chế tạo vừa được đưa vào sử dụng.