chống rửa tiền

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chống rửa tiền, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Trong những năm gần đây, VPBank liên tục mở rộng hợp tác với hàng loạt các doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn trong nước cũng như quốc tế.

Bộ Xây dựng mới đây có Công văn 1590 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.