chung cư Screc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chung cư Screc, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Chủ đầu tư chiếm dụng diện tích sử dụng chung, nhiều khuất tất trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư, ban quản trị không minh bạch thu - chi tài chính.