chuỗi cung ứng hàng hóa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chuỗi cung ứng hàng hóa, cập nhật vào ngày: 11/08/2022

Mặc dù Việt Nam có số doanh nghiệp logistics khá lớn nhưng chỉ có được 5% thị phần ngay chính trên "sân nhà".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đề nghị các doanh nghiệp, hệ thống phân phối tập trung tăng tốc sản xuất, có phương án cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nhâm Dần 2022.

Theo ông Vũ Vĩnh Phú, để Việt Nam bước vào giai đoạn “bình thường mới”, nhất thiết phải khai thông chuỗi cung ứng, trong 10 - 15 ngày.

Do tổ chức thực hiện tốt giải pháp "7 xanh", đến nay đã có gần 60% doanh nghiệp trong KCX - KCN tại TP. HCM tái hoạt động sản xuất.