CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN, cập nhật vào ngày: 14/07/2020

Phố Sách Hà Nội sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn và nói chuyện về thư pháp, giới thiệu không gian Báo Tết, trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống...