chương trình ưu đãi thuế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chương trình ưu đãi thuế, cập nhật vào ngày: 26/01/2022

Nhiều linh kiện ô tô nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục được hưởng mức thuế suất ưu đãi 0% đến hết năm 2027...

Theo nghị định mới, nhiều loại linh kiện ô tô nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất 0% kể từ 01-01-2018. Đây được xem là cơ sở mới để xe sản xuất, lắp ráp trong nước giảm giá mạnh vào năm 2018.