chuyên gia ấn độ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chuyên gia ấn độ, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Bệnh nhân là nhân viên Khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái) và đang được cách ly tập trung, là F1 của các bệnh nhân 2786, 2811, 2812, 2831 (các chuyên gia người Ấn Độ).