cơ quan thuế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cơ quan thuế, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Để hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong thời gian qua Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế điện tử.

Hằng tháng, ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế để phục vụ mục đích kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.

Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam (Coca - Cola Việt Nam) bị truy thu và phạt hơn 821 tỷ đồng bao gồm tiền phạt và truy thu thuế.

Cục Thuế Hà Nội công khai 701 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tháng 9-2019 với số tiền nợ hơn 536,3 tỷ đồng.