Theo ông Nguyễn Đức Huy - Phó chánh văn phòng Tổng cục Thuế, về khai thuế điện tử, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc.

"Đến nay, đã có 838.787 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,7%). Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 12.925.589 hồ sơ", ông Huy cho biết.

Ngành Thuế chủ động áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Ảnh TL
Ngành Thuế chủ động áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Ảnh TL

Về nộp thuế điện tử, hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 19/8/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 832.802 doanh nghiệp trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99%.

“Số lượng doanh nghiệp đã hoàn thành đăng ký dịch vụ với hệ thống ngân hàng là 831.154 doanh nghiệp trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt 98,8%). Từ ngày 1/1/2021 đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.425.472 giao dịch nộp thuế điện tử, với số tiền là trên 486.844 tỷ đồng và 29.350.060 USD” - ông Huy chia sẻ.

Về hoàn thuế điện tử, cũng theo ông Huy, đến nay Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố. Tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.654 trên tổng số 7.855 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 97,44%. Số hồ sơ tiếp nhận là 17.177 hồ sơ trên tổng số 17.440 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,49 %. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 12.428 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 79.772 tỷ đồng. 

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/99-so-doanh-nghiep-da-su-dung-dich-vu-ke-khai-thue-dien-tu-post155804.html