Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong Quý IV năm 2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Công bố số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý IV/2018

Ảnh minh họa

Công bố của Bộ Tài chính cho thấy, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2017 là hơn 5.105tỷ đồng; đến hết Quý I năm 2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là hơn 4.526 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2018 (đến hết ngày 30/6/2018) là hơn 3.812 tỷ đồng; Đến hết ngày 30/9/2018, con số này là hơn 3.039 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết số dư Quỹ bình ổn giá giá xăng dầu trong quý IV năm 2018 (từ ngày 1/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là hơn 3.504 tỷ đồng.

Trong quý IV, tổng số trích quỹ bình ổn giá (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là hơn 2.104tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu là 1.642,717 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá dương trong quý IV năm 2018 là 3,577 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm là 87 triệu đồng.

Theo congly.vn