Đó là một trong các chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về kết quả công tác dân vận năm 2019, quý I/2020; nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2020, diễn ra sáng nay 28/4.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trong năm 2019 và quý I/2020, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, Ban Dân vận Thành ủy đã bám sát chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo sự chuyển biến trên nhận thức và phương thức hoạt động.

Đặc biệt, công tác dân vận đã phát huy vai trò tích cực trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, huy động được tinh thần đoàn kết trong nhân dân, giúp thành phố vượt qua thời điểm khó khăn vừa qua.

Nhấn mạnh người dân có vai trò quan trọng trong thực hiện mọi nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, đội ngũ dân vận cần gần dân, hiểu dân hơn, "Có đắm mình vào cuộc sống thực tiễn, có thành tâm với dân mới nắm được dân" - Bí thư Thành ủy chỉ rõ; đồng thời yêu cầu Ban Dân vận tập trung vào các vụ việc trọng tâm trọng điểm, những vấn đề có "tính chất cân não",  nguy cơ có phát sinh điểm nóng để làm công tác dân vận.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu ngành Dân vận phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật kỷ cương, đặc biệt cần đặt trong bối cảnh Hà Nội là đô thị đặc biệt, đang trong quá trình phát triển, phát sinh nhiều quá trình phức tạp. Công tác dân vận phải làm cho dân hiểu, chia sẻ với thành phố để cùng thực hiện mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Nhấn mạnh công tác dân vận cực kỳ quan trọng trong bối cảnh từ nay đến cuối năm, thành phố vừa đẩy mạnh mặt trận chống dịch Covid-19 song song với mặt trận phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức đại hội đảng các cấp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị công tác dân vận của Đảng bộ thành phố phải phát huy hơn sự chủ động, đi trước trong việc nắm bắt tình hình nhân dân. 

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không riêng của ngành Dân vận. Do vậy, cả hệ thống chính trị cần tập trung làm tốt công tác này, nhất là dân vận chính quyền. Đồng chí cũng lưu ý tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng và trong hệ thống chính trị, tăng cường công khai, minh bạch và giám sát, phản biện để phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tránh dân chủ hình thức...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Dân vận Thành ủy cần có nhiều kế hoạch, đề án sát thực hơn; nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả hơn.

Trước mắt, tập trung góp ý xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp để thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát, phản biện, sàng lọc cán bộ, nhất là giám sát, tổ chức tốt việc thực hiện các gói chính sách hỗ trợ của Chính phủ cũng như những chính sách đặc thù của Thủ đô với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô