Cục Thuế Hà Nội xác định tình hình nợ thuế trên địa bàn Thành phố là một thách thức phải vượt qua của cả cơ quan Thuế và doanh nghiệp.

Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm Cục Thuế thành phố đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2016.

Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Theo đó, ngay từ đầu tháng 1/2016, Cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang website của cơ quan Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế đợt I năm 2016.

Kết quả, đến ngày 31/01/2016 đã có 76/139 doanh nghiệp nộp nợ với số tiền 10.121,4 triệu đồng.

Thực tế cho thấy việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế là giải pháp đúng và hiệu quả.

Đã có không ít các doanh nghiệp trong danh sách công khai nợ thuế cũng như các doanh nghiệp nằm ngoài danh sách sau khi việc công bố được thực hiện đã chủ động nộp ngay số thuế còn nợ vào NSNN hoặc có công văn, liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế cam kết tiến độ nộp nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch quản lý nợ thuế năm 2016, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục công khai đợt II năm 2016 danh sách 118 đơn vị nợ thuế đến ngày 31/12/2015 với tổng số tiền nợ 352.833 triệu đồng.

Trong đó, có 8 dự án nợ tiền thuê đất 196.270 triệu đồng và 110 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí 156.563 triệu đồng.

Chi tiết danh sách 118 đơn vị nợ thuế đến ngày 31/12/2015.

Theo Vân Hà/Gia đình Việt Nam