cưỡng chế công viên nước Thanh Hà

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cưỡng chế công viên nước Thanh Hà, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Theo Thanh tra TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hà Đông phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị và chưa xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ có liên quan đến việc xây dựng trái phép Công viên nước Thanh Hà.