Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng cho biết, với công nghệ đốt mới, thành phố sẽ kiểm soát lượng tro xỉ dưới 20% và tro bay là dưới 5%, trách nhiệm xử lý tro xỉ và tro bay thuộc về các nhà đầu tư, thành phố không có trách nhiệm xử lý.

se ap dung cong nghe xu ly rac cua chau au
Chính quyền TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương nâng cấp công nghệ xử lý rác  tại Khánh Sơn 

Ông Lê Trung Chinh - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Các cơ quan chuyên môn sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn để triển khai dự án, thành phố sẽ tập trung và khắc phục cơ bản vấn đề ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn. Chỉ cần một ngày không tập kết vào bãi rác cả thành phố sẽ ô nhiễm. Thành phố rất sốt ruột và lo lắng về vấn đề này”.

se ap dung cong nghe xu ly rac cua chau au
TP Đà Nẵng thúc đẩy nhanh việc triển khai dự án áp dụng công nghệ xử lý rác mới tại Khánh Sơn 

Được biết, tất cả các nhà máy đốt rác đều được chính quyền TP Đà Nẵng kêu gọi đầu tư, đề xuất sử dụng công nghệ xử lý rác của Châu Âu. Thiết bị phải có giấy chứng nhận quan đến chính đất đai.

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/da-nang-se-ap-dung-cong-nghe-xu-ly-rac-cua-chau-au-8162.html

Theo Kinh Tế Môi Trường