đặc sản của người Việt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đặc sản của người Việt, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Năm 2017 dường như là năm lên ngôi của ẩm thực Việt khi có rất nhiều món ăn được các trang báo nước ngoài ca ngợi và đưa vào các bảng xếp hạng ẩm thực có uy tín.