đất nước đáng sống

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đất nước đáng sống, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

Tại Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018, Việt Nam xếp hạng 95, giảm 1 bậc so với năm 2017, đứng sau Thái Lan (hạng 46) và Philippines (hạng 71).