Liên quan đến đề xuất đầu tư mở rộng quy mô mặt cắt ngang đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền của UBND tỉnh Hà Nam, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có quy mô quy hoạch 8 làn xe đối với đoạn Cầu Giẽ - Phú Thứ và 6 làn xe đối với đoạn Phú Thứ - Ninh Bình.

Hiện tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang khai thác với quy mô 4 làn xe. Theo báo cáo của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nhu cầu vận tải đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền đạt 55.022 - 61.320 xe con quy đổi/ngày đêm (giai đoạn 2018 - 2020).

Đầu tư mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đáp ứng nhu cầu vận tải
Đầu tư mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đáp ứng nhu cầu vận tải

Tuyến đường đã vượt quá năng lực thiết kế của quy mô hiện hữu và có xu hướng gia tăng lưu lượng trong thời gian tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT thống nhất với UBND tỉnh Hà Nam về sự cần thiết nghiên cứu mở rộng quy mô mặt cắt ngang đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền để đáp ứng nhu cầu vận tải, quy hoạch được duyệt.

Đoạn tuyến cao tốc từ Đại Xuyên đến Liêm Tuyền dài 19,7 km và khi mở rộng từ 4 làn lên 6 làn xe, mặt cắt ngang 34,5 m sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 354 tỷ đồng.

Nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, VEC sẽ sử dụng nguồn vốn còn lại tại Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình để đầu tư và hoàn thành vào năm 2024.

Hiện nay, Ban Cán sự đảng Chính phủ đang trình cấp có thẩm quyền về chủ trương tái cơ cấu nguồn vốn các dự án do VEC làm chủ đầu tư.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ GTVT sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan xem xét đề xuất nêu trên.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/dau-tu-mo-rong-cao-toc-cau-gie--ninh-binh-dap-ung-nhu-cau-van-tai-post177493.html