day manh tuyen truyen phong chong benh dich ta lon chau phi
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở NN&PTNT tăng cường tuyên truyền triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20-2-2019 của Thủ tướng Chỉnh phủ; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội; chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách nhằm quản lý chặt chẽ đàn gia súc, đặc biệt là đàn lợn của từng hộ gia đình, từng thôn, từng xã, từng huyện, thị xã; huy động các lực lượng của địa phương (kể cả lực lượng công an, quân đội, dân quân....) để tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết kịp thời; cô lập, xử lý triệt để các ổ dịch, kiên quyết không để dịch tả lợn châu Phi phát sinh thêm trên địa bàn thành phố. Nếu có phát sinh, phải phát hiện sớm, xử lý kịp thời, quyết liệt, triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan. Bố trí địa điểm tiêu hủy lợn, sản phẩm của lợn tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, các tổ chức, người chăn nuôi và cộng đồng nắm vững, nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm, các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong phòng, chống bệnh dịch.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, cập nhật thông tin để thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác tới người dân về chủ trương, chính sách và các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; các giải pháp cụ thể về tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn khỏe mạnh. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác theo quy định; hướng dẫn cụ thể việc tái đàn sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi được khống chế; rà soát những trang trại chăn nuôi lợn lớn trước mắt phải đảm bảo tối đa các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố nhất là những khu vực phát hiện và xử lý ổ dịch, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/day-manh-tuyen-truyen-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi-151488.html

Theo Pháp luật xã hội