Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý về Dự thảo Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin để thực hiện thủ tục hải quan với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.


Hiện nay, các tờ khai thông quan hàng hoá tại Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp khai mã HS của từng hàng hoá. Mã HS áp dụng cho hàng hoá thương mại điện tử hoàn toàn giống như mã HS cho hàng hoá xuất nhập khẩu thông thường.

Thực tế, yếu tố quan trọng nhất trong việc thông quan hàng hoá thương mại điện tử nằm ở việc đơn giản hoá thủ tục hải quan để hàng hoá nhanh chóng đến tay người tiêu dùng và giảm thiểu rủi ro phải khai sửa đổi hoặc bị truy thu thuế cho doanh nghiệp.

Do vậy, VCCI khuyến nghị việc xác định dòng thuế và thuế suất với hàng hoá thương mại điện tử nên được đơn giản hoá. Chẳng hạn, biểu thuế xuất nhập khẩu với hàng hoá thương mại điện tử sẽ gồm một vài “giỏ hàng hoá”, được hình thành dựa trên việc gộp các mã HS lại, ví dụ giỏ hàng hoá 1 gồm quần áo, trang phục, giày dép, bộ đồ giường và hàng dệt may khác; giỏ hàng hoá 2 gồm máy tính, thiết bị điện, điện thoại, tai nghe, micro điện thoại;… Mỗi giỏ hàng hoá sẽ được gán một mức thuế suất nhất định.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/de-xuat-bieu-thue-xuat-nhap-khau-voi-hang-hoa-tmdt-217680.html