Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải với mức giảm 20-50% đến hết ngày 31/12/2022.

Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 20-50% một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 20-50% một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Cụ thể, theo dự thảo, các loại gồm phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa; phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay... có mức thu bằng 80% mức thu hiện tại.
Trong khi đó, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, lệ phí ra, vào cảng bến thuỷ nội địa, phí trình báo đường thuỷ nội địa mức thu bằng 50% mức thu hiện nay.

Dự kiến thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022. Kể từ ngày 1/1/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trên thực hiện theo quy định cũ.

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126 ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/de-xuat-giam-50-mot-so-khoan-phi-giao-thong-van-tai-213265.html