đền cọc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đền cọc, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Để bán được sản phẩm, một môi giới đã chấp nhận “biếu khách” 400 triệu đồng cho khách để đền cọc ở một giao dịch khác, tại dự án Gem Sky World.