dịch vụ khai thuế điện tử

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dịch vụ khai thuế điện tử, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Để hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong thời gian qua Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế điện tử.