dịch vụ thẩm mỹ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dịch vụ thẩm mỹ, cập nhật vào ngày: 16/01/2021

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5825/SYT-QLHNYDTN về quản lý hoạt động đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thẩm mỹ viện.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5825/SYT-QLHNYDTN về quản lý hoạt động đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thẩm mỹ viện.