Thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận được nhiều thông tin phản ánh về việc các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thẩm mỹ viện trên địa bàn thực hiện cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, thủ thuật khi không có giấy phép hoạt động.

Ảnh minh họa

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng y tế và các đơn vị có chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, xử lý sai phạm và thu hồi giấy chứng chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thẩm mỹ viện hoạt động trên địa bàn theo thẩm quyền của UBND quận/huyện/thị xã (nếu phát hiện cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc phẫu thuật, thủ thuật).

Thực hiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kiểm tra, xử lý sai phạm đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thẩm mỹ viện...trên địa bàn.

Rà soát, kiểm tra toàn bộ hoạt động của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thẩm mỹ viện, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn; đảm bảo việc chấp hành pháp luật của các cơ sở trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, không để tình trạng cơ sở cung cấp dịch vụ y tế khi chưa được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho người dân để hiểu biết và lựa chọn đúng cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật, thủ thuật theo nhu cầu.

Theo Pháp luật & Xã hội