diệt corona

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về diệt corona, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Dù chỉ được Phiếu Công bố Sản phẩm Mỹ phẩm cho sản phẩm “Smart Clean nước rửa tay”, nhưng ResHP Việt Nam quảng cáo rầm rộ sản phẩm “Đặc biệt diệt 99,99% đối với Virus Corona”.