điều chỉnh Quy hoạch đô thị Bắc Ninh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điều chỉnh Quy hoạch đô thị Bắc Ninh, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Mới đây, Sở Xây dựng đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh nội dung nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.