Ảnh minh họa. (Internet)

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch, ranh giới quy hoạch được điều chỉnh từ 3 đơn vị hành chính TP Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã của huyện Quế Võ thành 5 đơn vị hành chính là TP Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong. Ranh giới quy hoạch giới hạn phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương, phía Tây và Tây Nam giáp Thủ đô Hà Nội; phía Nam giáp huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh.

Điều chỉnh quy mô quy hoạch diện tích từ 26.320ha thành khoảng 49.107ha, dự báo dân số đến năm 2035 khoảng 1.340.000 người.

Điều chỉnh thời hạn lập quy hoạch từ ngắn hạn đến năm 2020, dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 thành ngắn hạn đến năm 2022, dài hạn đến năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

Điều chỉnh mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Điều chỉnh, bổ sung tính chất quy hoạch là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức.

Điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 Bắc Ninh trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng Thủ đô, có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo baoxaydung.com.vn