Việc triển khai các dự án đường sắt đô thị chậm đã ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thẻ vé điện tử liên thông.

Theo dự kiến trước đó, trong năm 2019, Hà Nội sẽ có thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện bị lùi lại sang năm 2020.

Nguyên nhân điều chỉnh được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, do việc thu thập thực trạng công nghệ thẻ vé đối với dự án tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông); tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn - ga Hà Nội) chưa đáp ứng tiến độ.

Cùng đó, việc phê duyệt đề cương chi tiết của dự án kéo dài do chưa có sự thống nhất giữa Hà Nội và phía Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Việc thành lập các tổ công tác còn chậm do phải chờ các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia tổ chức công tác.

Trong quá trình thực hiện, nhiều cán bộ chuyển công tác, dẫn đến phải điều chỉnh thành viên. Ngoài ra, do cán bộ tham gia các tổ công tác là cán bộ kiêm nhiệm của các sở, ngành, đơn vị nên việc giải quyết các nhiệm vụ của tổ công tác chưa đáp ứng được tiến độ yêu cầu đặt ra.

Theo Báo Dân sinh

Nguồn: http://baodansinh.vn/ha-noi-dieu-chinh-thoi-gian-thuc-hien-the-ve-dien-tu-lien-thong-van-tai-cong-cong-20191121162126929.htm