Sau một thời gian dài ngừng nhập khẩu hoa quả Úc vì nạn ruồi dấm, vào tháng 8 tới các loại cam, quýt và nho Úc sẽ được nhập khẩu lại vào Việt Nam.
 Danh sách bài mới