đô thị lịch sử

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đô thị lịch sử, cập nhật vào ngày: 21/01/2022

Nên chăng trước khi làm một cuộc chuyển mình trong bộ mặt đô thị, Hà Nội cần tính đến yếu tố bảo tồn các nhà chung cư cũ như một di sản kiến trúc đô thị một thời.