Doanh nghiệp Phương Hiền

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Doanh nghiệp Phương Hiền, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân gửi văn bản tới UBKT Trung ương đề nghị làm rõ phản ánh của ông Cao Duy Hồng về việc HĐND thành phố Sầm Sơn ra văn bản trái luật, có dấu hiệu trù dập doanh nghiệp.

ĐBQH Lê Thanh Vân vừa đề nghị Bộ trưởng Lê Thành Long làm rõ những kiến nghị của doanh nghiệp về việc HĐND TP. Sầm Sơn ban hành văn bản có dấu hiệu trái luật, gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.